Διαγραφή προσωπικών στοιχείων

Αίτηση διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα και στη συνέχεια τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα συνδέονται πλέον με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και δεν θα είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων μας.